Browsed by
Category: Gässjö

Vilseskogen

Vilseskogen

Vilseskogen är inget naturreservat men borde kanske vara det. Skogen har aldrig kalavverkats och delar av den är skyddad som nyckelbiotop. Även i resten av skogen har skyddsvärda arter hittats. Ändå är avverkning av skogen anmäld av SCA. Internationellt sett är endast en liten del av skogen i Sverige skyddad och bland andra naturskyddsföreningen pekar på att skogsbruket i Sverige inte är ekologiskt hållbart. Skogen innebär jobb och utdelning för aktieägarna men jag tycker mig se andra värden i en…

Read More Read More