Browsed by
Category: Foton

Vilseskogen

Vilseskogen

Vilseskogen är inget naturreservat men borde kanske vara det. Skogen har aldrig kalavverkats och delar av den är skyddad som nyckelbiotop. Även i resten av skogen har skyddsvärda arter hittats. Ändå är avverkning av skogen anmäld av SCA. Internationellt sett är endast en liten del av skogen i Sverige skyddad och bland andra naturskyddsföreningen pekar på att skogsbruket i Sverige inte är ekologiskt hållbart. Skogen innebär jobb och utdelning för aktieägarna men jag tycker mig se andra värden i en…

Read More Read More

Nävernäsan

Nävernäsan

  Nävernäsan är Ångermanlands högsta berg och längst upp finns ett gammalt brandtorn. Från toppen av detta belönas den som vågar klättra upp med en spektakulär utsikt över landskapet. Vid klart väder sägs det att det går att se både jämtlandsfjällen och högakustenbron från toppen. Det finns också en liten stuga lämpligt för en fikapaus i hårt väder.  På Resele.se finns en bra vägbeskrivning: “Vintertid följer man skoterleder från Resele eller Näsåker. Sommartid kan man åka bil från Näsåker mot…

Read More Read More

Mobodarna – Oringsjön

Mobodarna – Oringsjön

  Längs Ångermanälven finns stora mängder fin natur. Tyvärr är den inte så lätt-tillgänglig överallt. Det finns spridda beskrivningar, men en får leta lite för att verkligen hitta rätt. Som en del i Turistprojektet Näsåker Resele ska några vandringsleder synliggöras. Bland dessa Mobodarna i Oringsjöns naturreservat. Mobodarna finns det lite information om. Bland annat på resele.se men också hos Länsstyrelsen. Själva Fäboden verkar välbesökt, från parkeringen som jag utgick ifrån är det 500 meter lätt vandring dit. En trevligt utflykt för en familj…

Read More Read More

Kärleksstigen i Näsåker

Kärleksstigen i Näsåker

Bilder från kärleksstigen i Näsåker. Juli 2018.  Det är fritt att använda bilder för fria och frivilliga syften. Hänvisa endast till Foto: Jonathan Viksten. Företag med färre än 50 anställda får också gärna använda bilderna. Kontakta mig för mer högupplösta bilder. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.