Vilseskogen

Vilseskogen

Gallery not found.

Vilseskogen är inget naturreservat men borde kanske vara det. Skogen har aldrig kalavverkats och delar av den är skyddad som nyckelbiotop. Även i resten av skogen har skyddsvärda arter hittats. Ändå är avverkning av skogen anmäld av SCA. Internationellt sett är endast en liten del av skogen i Sverige skyddad och bland andra naturskyddsföreningen pekar på att skogsbruket i Sverige inte är ekologiskt hållbart. Skogen innebär jobb och utdelning för aktieägarna men jag tycker mig se andra värden i en skog som denna. Mer liv per hektar än i en industriell monokultur. Smådjur, blommor och meterhöga myrstackar. Kanske skulle dessa värden betyda mer om tillväxten fick betyda mindre.

I skrivande stund finns skogen kvar, men det är speciellt att gå runt i ett landskap som kommer att skövlas och som inte kommer hinna återhämta sig under min livstid. För dem som bor nära skogen betyder den mycket och ett engagemang finns för att hindra avverkningen.

Mer skrivet om detta och om Vilseskogen finns på länkarna nedan:

http://www.natursidan.se/nyheter/skogen-betyder-allt-for-oss-nu-ska-sca-avverka-den/

http://kolonierna.se/vilseskogen/

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *